Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa – Chương 29

Văn Án – Tổng Hơp ——- Chương 29 ——– ♥ … Ba người dựa theo lối đi tàng bảo đồ phía trước, tuy là bằng trí nhớ Vương Liên Hoa mà vẽ ra, khả nếu là hắn vẽ ra, người trong thiên hạ, kể cả chính Vương Liên Hoa, đều tuyệt đối tin tưởng trương…

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 27

Văn Án – Tổng Hơp ——- Chương 27 ——– ♥ Sau khi ra khỏi thành, được đôi ba dặm đường yên lặng, Vương Liên Hoa đột nhiên nói: “Tứ nương, ngươi sao không nói lời nào?” Nguyên lai Tứ nương  vẫn chưa bị điểm huyệt câm. Tứ nương cười lạnh một tiếng, vẫn không nói….